23rd World Energy Congress Istanbul 2016 / 23üncü Dünya Enerji Kongresi İstanbul 2016 24/03/2018
Welcome and thank you for your interest in attending the 23rd World Energy Congress in Istanbul. Please complete the application form below and press submit. Once we have reviewed your application, we will then get back in touch to confirm your attendance. / Hoşgeldiniz. İstanbul'da düzenlenecek olan 23üncü Dünya Enerji Kongresi'ne gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. lütfen aşağıdaki başvuru formunu doldurarak "gönder" düğmesine basın. Başvurunuz gözden geçirildikten sonra katılımınızı onaylamak için sizinle temasa geçilecektir.

Registration ID / Kayıt No    Email / E-posta / E-posta :
* If you have already registered, please enter your registration ID and email address and then click the Get my Personal Details button.


Attendee Information / Katılımcı Bilgileri
The ID number will be valid after you submit the form. The information that you enter will not be saved unless the form is submitted. / Kayıt No formu gönderdikten sonra geçerli olacaktır. Gönder düğmesine basmadan girdiğiniz bilgiler kaydedilmeyecektir.
Registration ID / Kayıt No 1534613
Title / Ünvan
Surname / Soyad *
First Name / Ad *
TC ID No or Passport No / TC Kimlik No ya da Passport No *
Position - Department / Pozisyon - Departman *
Organisation / Organizasyon *
Address / Adres *
Postal Code / Posta Kodu
City / Şehir *
Country / Ülke *
Email / E-posta *
Phone / Telefon *
Mobile Number / Cep Tel *
Fax / Faks

Vehicle Registration / Araç Kayıt
Please note that vehicles that are not registered through this form will not be allowed entrance to the congress area / Bu formla kayıt olmayan araçlar kongre sahasına giremeyeceklerdir.
Deadline for vehicle registration is 30.09.2016 / Araç son kayıt tarihi 30.09.2016'dır.
License Plate No / Plaka No
Vehicle Brand / Araç Marka
Vehicle Model / Araç Model
Driver's Full Name / Şoför Adı Soyadı
Driver's Passport or TC ID No / Şoför Pasaport ya da TC Kimlik No


Photo / Fotoğraf
Photo / Fotoğraf *
The photo must meet the following requirements:
• Your photo must be a clear image of ONLY you (not blurry, grainy or fuzzy) against a plain, background.
• The photo must be a full face-and-shoulders shot, squarely facing the camera.
• You must use a portrait, not landscape, photo that is correctly oriented.
• You must be facing the camera.
• You cannot wear dark glasses.
• If you wear a head covering daily for religious reasons, adjust it to provide a full-face view.

Format and Size
• You can upload a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file.
• Maximum file size is 5 MB.
• If you scan your photo, the resulting file must print as a 2" x 2" image or larger.
• If you have scanned your photo, crop the image to show only your head and shoulders before you upload it.

Fotoğrafınız aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır:
• Fotoğrafınız düz bir arkaplanda, SADECE sizin, temiz bir görüntünüzü içermelidir.
• Fotoğrafınız tüm yüz ve omuzları içermeli ve yüzünüz düz bir şekilde kameraya bakıyor olmalıdır.
• Doğru oryantasyona sahip, manzara değil portre formatında bir fotoğraf kullanmalısınız
• Yüzünüz kameraya dönük olmalıdır.
• Koyu camlı gözlük takmıyor olmalısınız.
• Eğer inancınız gereği günlük olarak baş örtüsü kullanıyorsanız, başörtünüzü tüm yüzünüz görünecek şekilde ayarlamalısınız.

Format ve Ölçüler • JPG, JPEG, PNG ya da BMP formatlarında bir imaj dosyası yükleyebilirsiniz.
• Maksimum dosya boyutu 5 MB'tır
• Eğer fotoğrafınızı tarayıp aktarıyorsanız, oluşan dosya 2" x 2" ya da daha büyük bür ölçüde basılabiliyor olmalıdır.
• Eğer fotoğrafınızı tarayıp aktarıyorsanız, yüklemeden önce sadece yüzünüz ve omuzlarınız görünecek şekilde görüntüyü düzenleyiniz.
Press Card / Basın Kartı


Please outline any requests or requirements you may have / Lütfen olası istek ve gerekliliklerinizi özetleyin
   © 2012. Verus. All Rights Reserved.